Select Menu

ads2

ads2

Slider

Travel

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ


link για pchands

Performance

Cute

My Place

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Racing

Videos

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ:

Δημοσιογραφόντας 46 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 1973 και όντας Συντάκτης της Εφημερίδος του «ΜΑΧΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» το 1980, ΥΠΌ ΤΟΝ ΑΕΊΜΝ...

 


Εκνευρισμό και αμηχανία προκαλεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ., που φέρει ήδη βαρέως την υπόθεση με την ασυλία Πολάκη, το ζήτημα της ψήφισης των συμφωνιών με τα Σκόπια. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνον στις γκρίνιες για την ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί μετά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, από ό,τι φαίνεται, ακόμη και στο ποιος θα είναι εισηγητής της πλειοψηφίας για τις συγκεκριμένες συμφωνίες. Παρότι το προφίλ του εισηγητή είναι σχετικά ξεκάθαρο, καθώς για επικοινωνιακούς λόγους δεν μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που στο παρελθόν είχαν πάρει σθεναρή θέση κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών -τακτική ιδιαίτερα δημοφιλής στο παρελθόν για πολλούς νυν «γαλάζιους» βουλευτές-, το να βρεθεί δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο.

Και τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί, καθώς μια ενδεχόμενη διαφοροποίηση Σαμαρά μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι, άλλωστε, η «Τρίτη και φαρμακερή» μετά τη διαφοροποίησή του και στη διαδικασία για την εκλογή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στον θώκο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και στην περίφημη τροπολογία για τη μείωση των ποινών των ΠΑΕ σχετικά με παραβάσεις πολυϊδιοκτησίας, που είχε κοντέψει να τινάξει στον αέρα την κυβέρνηση. Μάλιστα, ίσως να μην είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουργός που το «σκέφτεται», καθώς και ο Κ. Καραμανλής του «βέτο στο Βουκουρέστι» προκαλεί προβληματισμό. Πάντως, με μια ειρωνική ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος δήλωσε πρόθυμος να τους δώσει έναν δικό τους εισηγητή.

-

 


ΣΧΕΤ.:

1

Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020)

 

2

Η υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

 

3

Η παρ. 1 του άρθρου 43 της, από 30.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ τεύχος A’/30.03.2020): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

 

4

Η υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»

 

5.

Η υπ’ αριθμ. 6672/03.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΡΕΩΕΧ-ΣΚ2) «Λήψη αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς διά περιφοράς» απόφαση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

 

6.

Η υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»

 

7.

Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/14.09.2020 (ΦΕΚ 3927/14.09.2020 τεύχος Β’): Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

8.

Το υπ’ αριθμ. 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά του κορωνοϊού»

 

 

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί, στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, για λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

 

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [11η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2020, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Κιλκίς και ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ακινήτων της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 5ο

Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο

Παροχή υποστήριξης επί της υπ' αριθμ. 6/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μανδρών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 7ο

Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στον οικισμό Μυριοφύτου της Κοινότητας Μυριοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Μουριών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 8ο

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 58/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ως προς το 3ο σκέλος του αποφασιστικού μέρους που αφορά την εξουσιοδότηση του προσώπου που θα υπογράψει την ανάκληση της υπ' αριθμ. 693/1992 συμβολαιογραφικής πράξης Δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρκέλλας - Ευαγγελίας Καλέντη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 9ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: "Διαβίβαση για γνωμοδοτήσεις φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας της εταιρείας "ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 85,242 στρεμ. στη θέση "Καβακλή" του αγροκτήματος Γαλλικού, ΔΕ Γαλλικού, Δ. Κιλκίς (υποκατηγορία Α2- ομάδα 5η:Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 03)"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 10ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: "Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της δραστηριότητας "Βιομηχανία Διέλευσης Αλουμινίου" της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. ΑΕ" και περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2007335926 και η οποία είναι υφιστάμενη (και πρόκειται να τροποποιηθεί η λειτουργία της) με αριθμό 114,115,150,152,153, 113 και 149 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Παντελεήμονα Κιλκίς, στο Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις με Α/Α 149 - Θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία αλουμινίου για παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι, σωλήνες κλπ) και ΑΑ 169 - Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών)"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 11ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: "Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: "Πτηνοτροφική μονάδα συνολικής δυναμικότητας 18.000 ωοτόκων ορνίθων", που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2007344829, η οποία θα εγκατασταθεί στο υπ. αριθμ. 1345 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μαυρονερίου, ΔΕ Πικρολίμνης, του Δ.Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (υποκατηγορία Α2- ομάδα 7η- Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις / Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων με Α/Α 02: 12.000<Θ=18.000<112.500, (όπου Θ θέσεις ωοτόκων ορνίθων)"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 12ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: "Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας "Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου γαλακτοπαραγωγής με επέκταση δυναμικότητας από 220 σε 240 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής μα 170 μόσχοι πάχυνσης 325 ισοδύναμων ζώων του κ. ΧΔ ΜΑΔΑΡΑΚΗΣ ΟΕ" που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Δαφνοχωρίου, στα υπ. αριθμ. 43 και 20 αγροτεμάχια του Δήμου Κιλκίς Π.Ε Κιλκίς, Π.Κ.Μ [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας: 2008354223] υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 7η: Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με Α/Α: 09"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Έναρξη Συνεδρίασης

:

Ώρα 13:00

 

Λήξη Συνεδρίασης

:

Ώρα 16:00

 

Διαδικασία διεξαγωγής της Συνεδρίασης:

Οι εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και η πρόταση επί της οποίας καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν θα αποσταλούν έγκαιρα, ηλεκτρονικά.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εν συνεχεία θα αποστείλουν την ψήφο τους κατά το διάστημα διεξαγωγής της Συνεδρίασης (μεταξύ των ωρών 13:00 – 16:00) με τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω.

 

Τρόπος Αποστολής Ψήφου:

1.   Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail: dimi.vafei@dhmoskilkis.gr)

2.   Μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (sms) στο κινητό τηλέφωνο του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Κιλκίς Βαφείδη Δημήτριου (6942276762), μόνο για όσους δεν διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο του Δημοτικού Συμβούλου

3.   Αποστολή τηλεομοιότυπου (φαξ) στον αριθμό τηλεφώνου: 2341352141

4.   Ιδιόχειρη επιστολή που θα κατατεθεί τις παραπάνω ώρες στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με υπογραφή του Δημοτικού Συμβούλου

Σε περίπτωση μη αποστολής ή κατάθεσης άποψης - ψήφου επί των θεμάτων της πρόσκλησης ο Δημοτικός Σύμβουλος θεωρείται ότι δεν έλαβε μέρος στην ψήφιση του θέματος

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

-

 


 

Κάποτε θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τα στοιχειώδη, σ’ αυτήν τη χώρα.  
Μια παράνομη πράξη είναι ανεκτή, δικαιολογημένη ή ακόμα και… αξιοθαύμαστη, εάν προβάλλει ένα αίτημα, που για κάποιους είναι λογικό;  

 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ απαντάει «ΟΧΙ»! Κατηγορηματικά! Μολονότι θεωρούμε ότι η μισή νομοθεσία είναι παράλογη και παρωχημένη, και όλες οι κυβερνήσεις αυθαιρετούν σε βαθμό κακουργήματος, μόνο η ψήφος του πολίτη μπορεί να δώσει σε κάποιον τη δικαιοδοσία να τα αλλάξει αυτά. Όχι οι ανακοινώσεις των κομμάτων. Ούτε οι μαθητικές καταλήψεις, οι οποίες –όπως και κάθε άλλη κατάληψη δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου– είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, τιμωρητέες πράξεις. Όμως, όταν ολόκληρος ο Δημόσιος χώρος θεωρεί φυσιολογική την αντίληψη ότι «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», γιατί να μην είναι και η κατάληψη του μαθητή;

 

 

 

Κανονικά, θα έπρεπε η Αστυνομία να επέμβει άμεσα, μόλις λάβει γνώση της παρανομίας. Αλλά δεν το κάνει, γιατί φοβάται την αριστερή τρομοκρατία. Περιμένει να της δώσει “πράσινο φως” ο Εισαγγελέας. Όμως, ούτε εκείνος το κάνει, γιατί φοβάται την αριστερή τρομοκρατία. Περιμένει να το ζητήσει ο διευθυντής του σχολείου. Ούτε εκείνος το κάνει, γιατί φοβάται την αριστερή τρομοκρατία. Περιμένει να το ζητήσουν οι γονείς. Ούτε εκείνοι το κάνουν, γιατί φοβούνται την αριστερή τρομοκρατία ή τη “σιγοντάρουν”.

 

Έτσι, οι μαθητικές καταλήψεις και οι παρεπόμενοι βανδαλισμοί αποκτούν, στη χώρα μας, εθιμικό χαρακτήρα. Εντάσσονται στην Παράδοσή μας, την “πολιτιστική” αλλά και τη “νομική”, όπως επιβεβαιώνει η Εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (28/09/2011), που προσπαθεί να “τετραγωνίσει” την κυκλοθυμία της Δημόσιας Διοίκησης, θεωρώντας την ίδια την κατάληψη συγχωρητέα, αλλά τιμωρητέους τους βανδαλισμούς –μόνο, όμως, όταν γίνονται από εξωσχολικούς!

 
Θαυμάστε “νομικό” κείμενο:  

 
Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, 28/09/2011

 
«Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο της καταλήψεως των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από μερίδα μαθητών. (...) Όμως, οι συμπεριφορές αυτές, κατά τις καταλήψεις στα σχολεία, λαμβάνουν τη μορφή ποινικά κολάσιμων πράξεων, όπως είναι της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της απρόκλητης φθοράς πράγματος, που χρησιμεύει για κοινό όφελος και της κλοπής.
Επειδή τα εγκλήματα αυτά διώκονται αυτεπάγγελτα, είναι αυτονόητη η εισαγγελική παρέμβαση, μέσω των αστυνομικών Αρχών, τόσο για τη βεβαίωση των εγκλημάτων όσο και την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών τους. Στο πλαίσιο αυτό, να ζητείται η συμβολή των εκπαιδευτικών του Σχολείου, οι οποίοι, κατά κανόνα, γνωρίζουν την ταυτότητα όσων πρωταγωνιστούν στις καταλήψεις. Σε εξαιρετικές και σοβαρές περιπτώσεις, επιβάλλεται να ακολουθείται και η αυτόφωρη διαδικασία, σε βάρος εξωσχολικών ενήλικων δραστών. Αντίθετα, η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος ανήλικων μαθητών πρέπει να αποφεύγεται. (…)».

 
Υπάρχουν προβλήματα στην Παιδεία; Βεβαίως! Τεράστια! Αλλά δεν λύνονται, όταν προστίθεται ακόμα ένα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Επιτροπή Παιδείας

- - -

 

Ενεργό ενδιαφέρον για τους δημοτικούς παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης επισκέφθηκε τους δημοτικούς παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς του Κιλκίς της Νέας Σάντας και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΔΕΚ).

Ο Δήμαρχος Κιλκίς, συνοδεία του Προέδρου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημήτρη Θεοδωρίδη και της Προέδρου της ΚΔΕΚ Χρυσής Σοφού, επιθεώρησαν τους χώρους της προσχολικής αγωγής και τα έργα που έχουν υλοποιηθεί για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των δημοτικών  δομών και για την ασφάλεια των βρεφών και νηπίων.

Με φροντίδα του Οργανισμού έχουν τοποθετηθεί αντιολισθητικά πατώματα στο εσωτερικό  δάπεδο, προστατευτικά κιγκλιδώματα και κουπαστές σκάλας, μεμβράνες ασφάλειας στους υαλοπίνακες ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι για την στατική επάρκεια των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Ο Δήμαρχος Κιλκίς ευχήθηκε στις Διευθύντριες και στο προσωπικό  υγεία και δύναμη στο έργο της προσχολικής αγωγής, το οποίο αποτελεί τη σταθερή γέφυρα για την προετοιμασία του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, και επέστησε ιδιαίτερα την προσοχή τους στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων και στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας για την προστασία της υγείας των ιδίων και των φιλοξενουμένων παιδιών.

Μέλημα του Δήμου Κιλκίς, υπογράμμισε ο κ. Κυριακίδης είναι να δημιουργήσει καλύτερες υποδομές στην προσχολική αγωγή που να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών και τις σύγχρονες απαιτήσεις της οικογένειας. Για το λόγο αυτό άλλωστε διαπιστώνεται πληρότητα στους σταθμούς καθώς όλες οι αιτήσεις εγγραφής έχουν γίνει δεκτές.

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται σημειακές αποκαταστάσεις χρωματισμών στα  διδακτήρια που ελέγχθηκαν για τη στατική τους επάρκεια και η προμήθεια νέου εξοπλισμού επίπλων. 


 

- -


Σε σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς αναφορικά με παράνομες καθαιρέσεις προϊσταμένων κλινικών και υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Όπως σημειώνεται στην καταγγελία:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, στη συνεδρίασή του με αριθμό 6 στις 20-09-2020 αποφάσισε κατά πλειοψηφία διά της παρούσης να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ και να ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ την παράνομη και απαράδεκτη ενέργεια  του Διοικητή  του Γενικού  Νοσοκομείου Κιλκίς  κ. Ιωάννη Ανδρίτσου ο οποίος προεκλογικά, καθαίρεσε με συνοπτικές διαδικασίες, Προϊσταμένους Υπηρεσιών και Κλινικών του Νοσοκομείου μας.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 18-09-2020 και ώρα 15:30 μ.μ, παραμονή της εκλογικής διαδικασίας, την Τρίτη 22-09-2020, για τον Εκπρόσωπο των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας, αγνοώντας την «εργασιακή ειρήνη», αναρτήθηκαν στην Διαύγεια οι αποφάσεις του κ. Ανδρίτσου, με τις οποίες καθαιρούνται από τις θέσεις τους στελέχη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, υποβιβάζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές τους, εν μέσω πανδημίας.

Είναι μία πρωτοφανή απόφαση που δεν έκανε ποτέ κανένας Διοικητής σε προηγούμενες θητείες παραμονές εκλογών και προσβάλλει κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας.

Οι παράνομες καθαιρέσεις χαλάνε το κλίμα συνεργασίας και ενότητας στα Νοσοκομεία τώρα που είναι απαραίτητο όσο ποτέ.

Άλλωστε ο Ν.4369/2016 άρθρο 30 και ερμηνευτικές προβλέπουν ότι απαγορεύονται καθαιρέσεις Προϊσταμένων έως τις κρίσεις από Υπηρεσιακά Συμβούλια»

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1.    Είναι ενήμερος για την παραπάνω καταγγελία;

2.    Για ποιο λόγω καθαιρέθηκαν και μάλιστα αντίθετα στα οριζόμενα από την κείμενη σχετική νομοθεσία στελέχη και προϊστάμενοι κλινικών και υπηρεσιών του Γ.Ν Κιλκίς;

3.    Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης διερεύνησης της καταγγελίας και διόρθωσης της αδικίας προτίθεται να λάβει;

4.    Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην έχουμε παρόμοια κρούσματα στο μέλλον;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Φωτεινή Μπακαδήμα

-


Στα πλαίσια συνεχιζόμενων δράσεων που σκοπό έχουν την ανάδειξη του κοινωνικού έργου που προσφέρουν καθημερινά οι εθελοντές , το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού <<Συλλόγου Ανάσα Ευαισθησίας ν Κιλκίς >> , σε συνεργασία με τα μέλη,θελήσαμε στη φετινή σχολική Δράση Συγκέντρωση σχολικών ειδών << Κανένα παιδί χωρίς σχολικά>>να μη είμαστε μόνο στα παιδιά μας εδώ τοπικά αλλα και να χαρίσουμε χαμόγελα αγάπης ελπίδας  και σε άλλα παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη τη αγάπη  μας .  Με πολύ αγάπη στηρίξαμε  τα παιδιά στο «Ιδρυμα Ορφανοτροφείου ΒΟΛΟΥ», τα παιδιά στον " Ξενώνα Αρσις  " που ειναι προσωρινά κέντρα Φιλοξενίας παιδιών κι εφήβων    και στα παιδιά στο <<EΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ >> .Η χαρά που φανταζόμαστε στα πρόσωπα των παιδιών αυτών,η αγάπη σκέψη προς κάθε παιδί του κόσμου  μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε αμείωτα τις προσπάθειες μας για την ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς του εθελοντικού μας έργου .Τα παιδιά αξίζουν όλους τους θησαυρούς της γης κι αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα αυτού του τόπου.Συνεχίζουμε με όραμα ελπίδα για επόμενο στόχο μας ..Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους υπεύθυνους των Ιδρυμάτων  για τη φροντίδα και την αγάπη που απλόχερα προσφέρουν στα παιδιά. Καλή δύναμη στο έργο τους!Ευχόμαστε από καρδιάς όλα τα παιδιά να έχουν μια καλή σχολική χρόνια και καλοτυχία στη ζωή τους!

Με εκτίμηση 

Η Πρόεδρος και το ΔΣ  του Συλλόγου Ανάσα Ευαισθησίας ν Κιλκίς 

 

-


Συνεχίζεται - με εντατικοποίηση του ρυθμού και της δουλειάς - καθημερινά η προετοιμασία της ομάδας της Αναγέννησης, στο γήπεδο της Πλαγιάς, ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της, στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας,  στις αρχές Οκτωβρίου.

Το επίπεδο των προπονήσεων έχει δυσκολέψει, καθώς βρισκόμαστε πλέον, λίγο καιρό πριν δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα του μαραθωνίου της Γ' Εθνικής, όπου η σταθερότητα και η επιμονή, σε συνδυασμό με την αγωνιστική ετοιμότητα μιας oμάδας, είναι τα μυστικά για μια καλή πορεία στο δύσκολο πρωτάθλημα.

Η τεχνική ηγεσία είναι ευχαριστημένη, για την έως σήμερα ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών στα ζητούμενα της, αλλά και για την κατανόηση του ποδοσφαιρικού πλάνου πάνω στο οποίο θα βασιστεί, σε μεγάλο βαθμό, η ομάδα της Αναγέννησης στο ντεμπούτο της στην Γ' Εθνική.  

Στο περιθώριο της χθεσινής προπόνησης, ορίσθηκαν οι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές της ομάδας, που θα κληθούν να φορέσουν το περιβραχιόνιο του αρχηγού, την φετινή ιστορική χρονιά. Πρόκειται κατά σειρά για τους: 1. Παντελιάδη Σάββα, 2. Παρπουτσή Χρήστο, 3. Σερταρίδη Ανδρέα, 4. Τριανταφυλλίδη Ιπποκράτη.

Παράλληλα όμως με την προετοιμασία, οι υπεύθυνοι της ομάδας ''τρέχουν'' και το καίριο ζήτημα οριστικοποίησης των συμφωνιών για τις διαφημιστικές πινακίδες, καθώς και της πώλησης εισιτηρίων (καρτών) διαρκείας, για την ενίσχυση του ταμείου της Αναγέννησης. Προσκαλούν με την ευκαιρία εμπόρους, επαγγελματίες και ιδιώτες, να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται, κατανοώντας πλήρως την οικονομική στενότητα των καιρών.    

ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα:17:00 η Αναγέννηση Πλαγιάς θα ταξιδέψει στην Χαλκιδική όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την ομάδα του Π.Ο. Ν.Μουδανιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο ''Μάτα'' στη Νέα Ραιδεστό.
 
 


 

Σύμβαση για την εκπόνηση της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και την εκπόνησης φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων εντός της περιοχής αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (ΥΤΕΠΕΚ) ΕΤΩΝ 2018-2019», υπεγράφη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κιλκίς, κ. Ανδρέα Βεργίδη και του κ.Γεώργιου Τσακούμη, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Γεώργιος Μ. Τσακούμης & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο CONSORTIS.

Η συμφωνία – πλαίσιο είχε αρχικό προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 89.854,70 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), 34.216,44 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 16.181,31 ευρώ για μελέτη κατηγορίας 27 (Μελέτες Περιβαλλοντικών Έργων), 21.037,87 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΕ Κιλκίς – Ίδιοι Πόροι. Στον επιλεγέντα ανάδοχο θα ανατεθούν πέντε (5) κατά μέγιστο επιμέρους συμβάσεις, ενώ η συνολική διάρκεια της Συμφωνίας- Πλαίσιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.