Select Menu

ads2

ads2

Slider

Travel

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ


link για pchands

Performance

Cute

My Place

Racing

Videos

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ:

Δημοσιογραφόντας 46 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 1973 και όντας Συντάκτης της Εφημερίδος του «ΜΑΧΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» το 1980, ΥΠΌ ΤΟΝ ΑΕΊΜΝ...

 

Στο 9ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων – με τίτλο "Νέοι εξαγωγικοί ορίζοντες για την αγροδιατροφή – Προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας στη γερμανική αγορά", που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, 28 και 29 Νοεμβρίου 2023, με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού  Επιμελητηρίου, την Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Επιμελητήριο Φλώρινας, προσκαλέστηκε ο πρώην Πρόεδρος, νυν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, που κατέθεσε τις προτάσεις του  στην 2η ενότητα του Συνέδριου με τίτλο «Στρατηγικές δικτύωσης και εργαλεία προώθησης παραγωγών στην αγορά των τροφίμων και ποτών».

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, τόνισε την ανάγκη υλοποίησης μιας στρατηγικής, που θα εξασφαλίσει την παραγωγή, στα πεδία του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, με υγιεινή, ασφάλεια και ιδιαίτερα ποιοτικά γνωρίσματα για τα παραγόμενα αγαθά και υπογράμμισε τη σημασία υποστήριξης του παραγωγικού χώρου, με συγκροτημένο δίκτυο ευφυούς γεωργίας και στόχους την ολοκληρωμένη διαχείριση και τη διασύνδεση της παραγωγής με όλα τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, με ταυτόχρονη εκπαίδευση των εκπαιδευτών (Πρόγραμμα Horizon NextFood). Ως αναγκαιότητες σχολίασε τη δικτύωση με σύγχρονες εφαρμογές και πλατφόρμες σε διεθνή και διακρατικά δίκτυα, τη δημιουργία Τράπεζας Γης και ιδίως τη χρηματοπιστωτική στήριξη, καθώς την οργάνωση ενός δικτύου εξωστρέφειας στρατηγικού χαρακτήρα.

 

Επισήμανε, ως εργαλεία ανάπτυξης των αγροδιατροφικών προϊόντων, τη δημιουργία εστιών σε αλυσίδες διάθεσης με χαρακτηριστικότερες τον τουρισμό και τον πολιτισμό, τις ομαδοποιήσεις ιδιαίτερων τροφίμων, όπως αυτών που αφορούν στην υπέρταση, τον διαβήτη ή τα λεγόμενα superfoods, την εξασφάλιση ελεγκτικών μηχανισμών διασφάλισης της μεταφοράς οφέλους, από το ράφι στην παραγωγή και τη ανάπτυξη εκθετηρίων προβολής και διάθεσης προϊόντων όπως και των ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων.

 

Τέλος, επεσήμανε το πρόβλημα, που υπάρχει στην οικονομική ενίσχυση στις Αγροδιατροφικές Συμπράξεις, καταργώντας την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4015/2011, που έδινε την δυνατότητα στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ΥΠΑΑΤ να χρηματοδοτεί τις Αγροδιατροφικές Συμπράξεις για ενίσχυση του έργου τους. Οι Αγροδιατροφικές Συμπράξεις ορίζονται ως Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, προφανώς δίνοντας ιδιωτική οικονομική αντίληψη λειτουργίας, αλλά και χαρακτηριστικά κοινωφελούς προσφοράς.

 

Η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση οδηγεί τις Αγροδιατροφικές Συμπράξεις σε αδυναμία και εν τέλει απραξία για να επιτελέσουν τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν. Ενώ ιδρύθηκαν και συστάθηκαν, ως μοχλός ιδιωτικής αντίληψης, για την υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στις Περιφέρειες. Κλείνοντας, ανέδειξε την ανάγκη να θεμελιωθούν θεσμοί και δράσεις της συνθετικής υπόστασης του γεωργοδιατροφικού τομέα, για να οδηγηθούμε σε ασφαλείς προσανατολισμούς προώθησης των διατροφικών προϊόντων.


Παρατίθεται σύνδεσμος με την ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη:

 


https://youtu.be/q1fbHZYT9Zc
- -


 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

-

 


Μελισσοκομία: Παρεκκλίσεις που ανακοίνωσε ο ΥπΑΑΤ από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ

Αυγενάκης: Το ποιοτικό μέλι διεθνώς είναι ταυτισμένο με το ελληνικό – Συναντήσεις με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων

 

Συναντήσεις με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων είχε το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη μελισσοκομία με συγκεκριμένα μέτρα, καθώς το ελληνικό μέλι, είναι ταυτισμένο με την ποιότητα και διαφημίζει τη χώρα μας στο εξωτερικό.

Για την ενίσχυση της μελισσοκομίας και ιδιαίτερα των παραγωγών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν εντός του 2023 (πλημμύρες και πυρκαγιές), ο ΥπΑΑΤ, ανακοίνωσε τις εξής παρεκκλίσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία:

 

·         Για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», οι οποίοι έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών του 2023, μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η εν λόγω μείωση δηλώνεται – βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ και δηλώνεται το έτος 2023 στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1560), ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α) Για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω Δράσης κατά το οικονομικό έτος 2024, ως αριθμός κατεχόμενων κυψελών λογίζεται ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

β) Κατά την υλοποίηση της Δράσης το οικονομικό έτος 2024, το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 50% επί των κατεχομένων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

γ) Το ποσοστό ενίσχυσης της δαπάνης προμήθειας ανά κυψέλη αντικατάστασης ανέρχεται σε τουλάχιστον 80% επί της μέγιστης καθαρής επιλέξιμης αξίας των ειδών, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ.

 

·         Προκειμένου να καλυφθούν, οι αυξημένες ανάγκες σε κυψέλες αντικατάστασης και σε μεμονωμένες κινητές βάσεις ύστερα από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών του έτους 2023 και να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης ελλείψεων στην αγορά, κατά την υλοποίηση της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το οικονομικό έτος 2024, ισχύουν για όλους τους δικαιούχους, οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α) Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2, της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ, ενισχύεται η προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, ξύλινων ή πλαστικών κάθε τύπου.

β) ο εμβρυοθάλαμος της κυψέλης αντικατάστασης, δύναται να διαθέτει σταθερή βάση. Στην περίπτωση προμήθειας εμβρυοθάλαμου με σταθερή βάση, δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια συνδετήρων για κινητή βάση.

 

·         Κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων το οικονομικό έτος 2024, λαμβάνονται υπόψη οι παρεκκλίσεις των παρ. 1 και 2.

 

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 ΥΑ

·         Για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», οι οποίοι έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών του 2023, μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και η εν λόγω μείωση δηλώνεται – βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ και δηλώνεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1560), ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3237):

α) Για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω Δράσης κατά το οικονομικό έτος 2024, ως αριθμός κατεχόμενων κυψελών λογίζεται ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

β) Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης ενίσχυσης, κατά την υλοποίηση της εν λόγω Δράσης το οικονομικό έτος 2024, η δήλωση συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής, χαμηλότερης από αυτή που προβλέπεται (5.000 €) στην περ. β) ή/και στην υποπερίπτωση γβ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 ΥΑ.

γ) Το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%.

 

·      Κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και άρθρο 12 αντίστοιχα της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 ΥΑ το οικονομικό έτος 2024, λαμβάνονται υπόψη οι παρεκκλίσεις της παρ. 1.

 

Συναντήσεις με μελισσοκομικούς φορείς

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο ΥπΑΑΤ είχε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων.

Συγκεκριμένα είχε συναντήσεις με τον εκπρόσωπο της Αττικής Μελισσοκομικής Εταιρείας ΣΕΤΣΕΜ,  Γεώργιο Πίττα και το μέλος του Δ.Σ, Παντελή Κάβουρα, τον Δημοτικό Σύμβουλο Θάσου, Ιωάννη Νικολάου και τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Θάσου, Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο.

Επίσης, συναντήθηκε με τον Αναστάσιο Ποντίκη πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς και με  τους Αντιπροέδρους, Κώστα  Λεονταράκη και Κωνσταντίνο Λυμπεράκη ,τον Γραμματέα Δημήτρη, Νικολάου και τον Ταμία,  Κωνσταντίνο Ντούνα.

 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Στις διεθνείς αγορές, το καλό ποιοτικό μέλι είναι ταυτισμένο με το ελληνικό μέλι. Αποτελεί ένα εμβληματικό προϊόν που διαφημίζει τη χώρα μας στο εξωτερικό και λαμβάνουμε μέτρα για τη στήριξη των παραγωγών αλλά και για ανάταξη της μελισσοκομίας σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Η στήριξή μας προς τη μελισσοκομία εκφράζεται με πράξεις και αυτό το βιώνουν καθημερινά όλοι οι ασχολούμενοι με τον κλάδο».

 -

 


«Αποφασίσαμε να ονομάσουμε το κόμμα μας ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, διότι μόνο οι ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ είναι εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουν αύριο την Πατρίδα μας.

Ως έμβλημα έχουμε τοποθετήσει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, την οποία θέλουν να διαλύσουν, να μας ξεριζώσουν από την πορεία του Έθνους μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να κάνουμε μια καινούργια αρχή με τη βοήθεια του Θεού και των ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ».

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

-

 Για πρώτη φορά στην Κύπρο, οι τρείς νέοι βαρύτονοι με τις εξαιρετικές φωνές τους, Ευάγγελος Αραμπατζής, Ιωάννης Λαζόπουλος και Αλέξανδρος Λαζόπουλος, ετοιμάζονται να εντυπωσιάσουν το κοινό στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, στις 8 το βράδυ.

Η βραδιά θα είναι γεμάτη μαγεία, καθώς οι τρείς καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν μια μοναδική συναυλία με άριες, Ελληνικά, ξένα και αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Οι φωνητικές τους ικανότητες, σε συνδυασμό με το εκλεκτό ρεπερτόριο τους, υπόσχονται να καταπλήξουν και να αφήσουν αξέχαστες εντυπώσεις.

Οι Ευάγγελος Αραμπατζής, Ιωάννης Λαζόπουλος και Αλέξανδρος Λαζόπουλος ετοιμάζονται να χαρίσουν στο κοινό μια μαγική βραδιά γεμάτη μουσική και συναισθηματική επαφή. Μη χάσετε αυτήν την εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσετε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τους 
Tres Vox

Η βραδιά περιλαμβάνει τραγούδια όπως: Adeste fideles, Con te partiro, O sole mio, Mamma son tanto felice, O Holy Night κ.α.

Στο πιάνο συνοδεύει ο Κυριάκος Κυριάκου.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική η οποία θα μας ταξιδέψει σε όνειρα και συναισθήματα, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για το κοινό της Κύπρου.

Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία με τους TRES VOX!

♦️ Η προπώληση έχει αρχίσει 
Εισιτήρια προπώληση, τιμή 10€: εδώ

www.ticketmaster.cy και από όλα τα καταστήματα ACS COURIER στην Κύπρο-

 

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Η πνευματική σαβούρα. Πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με τη μύγα. Η μύγα έχει την εξής ιδιότητα: να πηγαίνει πάντα και να κάθεται σε ό,τι βρώμικο υπάρχει.

Άγιος Παΐσιος: Η πνευματική σαβούρα

Οι κοσμικοί άνθρωποι, κοιτάζουν η αυλή τους να είναι καθαρή. Το σπίτι μέσα, δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι! Σου λέει: «Οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα το σπίτι». Μέσα μου δηλαδή ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω! Τους ενδιαφέρει, να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Αντίθετα, οι πνευματικοί άνθρωποι, κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί ο Χριστός κατοικεί στο σπίτι, στην καρδιά, δεν κατοικεί στην αυλή…

 

Πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με τη μύγα. Η μύγα έχει την εξής ιδιότητα: να πηγαίνει πάντα και να κάθεται σε ό,τι βρώμικο υπάρχει. Για παράδειγμα, αν ένα περιβόλι είναι γεμάτο λουλούδια, που ευωδιάζουν και σε μια άκρη του περιβολιού κάποιο ζώο έχει κάνει μια ακαθαρσία, τότε μία μύγα, πετώντας μέσα σ’ αυτό το πανέμορφο περιβόλι, θα πετάξει πάνω από όλα τα άνθη και σε κανένα δεν θα καθίσει. Μόνο όταν δει την ακαθαρσία, τότε αμέσως θα κατέβει και θα καθίσει πάνω σ’ αυτήν και θα αρχίσει να την ανασκαλεύει, αναπαυόμενη στη δυσωδία που προκαλείται από το ανακάτεμα αυτό και δεν θα ξεκολλά από εκεί. Αν τώρα έπιανες μια μύγα και αυτή μπορούσε να μιλήσει και τη ρωτούσες να σου πει μήπως ξέρει, αν πουθενά υπάρχουν τριαντάφυλλα, τότε εκείνη θα απαντούσε πως δε γνωρίζει καν τι είναι αυτά! Εγώ, θα σου πει, ξέρω πως υπάρχουν σκουπίδια, τουαλέτες, ακαθαρσίες ζώων, μαγειρεία, βρωμιές…

Βλέπεις, το χιονάκι είναι λίγο στην αρχή. Αν κυλήσει στον κατήφορο, γίνεται ένας σβώλος. Ο σβώλος, καθώς μαζεύει και άλλο χιόνι, ξύλα, πέτρες κ.λπ., γίνεται σιγά-σιγά μεγαλύτερος-μεγαλύτερος και τελικά γίνεται ολόκληρη χιονοστιβάδα. Έτσι και το κακό λίγο-λίγο, έχει γίνει πια χιονοστιβάδα και κυλάει. Τώρα θέλει βόμβα για να σπάσει.

Πλένουμε τα ρούχα μας, τα σιδερώνουμε κιόλας και είμαστε καθαροί, και μέσα είμαστε… μην τα ρωτάς! Γι’ αυτό, αν λάβη υπ’ όψιν του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λεκέ από τα ρούχα του, γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αλλά, αν δεν έχει υπ’ όψιν του ο άνθρωπος την πνευματική σαβούρα που έχει μέσα του, ε, τότε κοιτάζει να βγάλει σχολαστικά και τον παραμικρό λεκέ…


-

 

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.
Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, στον ισόπεδο κόμβο του Αγίου Αθανασίου και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο για απόσταση περίπου 200-250 μέτρων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν ως εξής:
- Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 θα εκτελεστούν τμηματικά εργασίες ασφαλτόστρωσης στον ισόπεδο κόμβο Αγίου Αθανασίου και συγκεκριμένα στην αριστερή λωρίδα και τη λωρίδα αναμονής για Άγιο Αθανάσιο, στο ρεύμα προς Χαλκηδόνα και την αριστερή λωρίδα, τη δεξιά λωρίδα και τη λωρίδα αναμονής στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με αποκλεισμό της κίνησης προς τον Άγιο Αθανάσιο από το συγκεκριμένο κόμβο, αλλά και από τον Άγιο Αθανάσιο προς τη Χαλκηδόνα.
- Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κάποιο από τα ανωτέρω τμήματα, εφόσον λόγω καιρού δεν μπορέσουν να εκτελεστούν/ολοκληρωθούν οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά για την Κυριακή, καθώς και ένα μικρό τμήμα, περίπου 200-250 μέτρων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.
- Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας μετά τον κόμβο του Αγίου Αθανασίου για περίπου 700-800 μέτρα.
Οι εργασίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κατά τις παραπάνω ημέρες από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.


-

 


Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης–Ν. Μηχανιώνας, στο τμήμα από τα ΚΑΑΥ έως τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης “LIDL” και από την έξοδο της Περαίας έως τη διασταύρωση του αεροδρομίου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
Οι παραπάνω εργασίες προγραμματίζονται για τις εξής ημέρες:
α) την Παρασκευή 01-12-2023 (το πρώτο τμήμα των εργασιών) και
β) από το Σάββατο 02-12-2023 έως την Τετάρτη 06-12-2023 (το δεύτερο τμήμα των εργασιών), με ώρα έναρξης στις 7.30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.


-

 


Τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 – νωρίτερα από ποτέ –, όπως είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής αδείας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από τη ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 4 Δεκεμβρίου 2023 έως 5 Ιανουαρίου 2024, θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

00:11 / 00:20

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias