Select Menu

ads2

ads2

Slider

Travel

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ


link για pchands

Performance

Cute

My Place

Racing

Videos

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ:

Δημοσιογραφόντας 46 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 1973 και όντας Συντάκτης της Εφημερίδος του «ΜΑΧΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» το 1980, ΥΠΌ ΤΟΝ ΑΕΊΜΝ...

» » 3 ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΚΙΛΚΙΣ.
«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση1. Στόχοι

1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Αφορά στο διάστημα της πλήρους καρποφορίας και του ανοίγματος των καρυδιών και στη δημιουργία της μέγιστης αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο. 1.3 Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

2. Διαπιστώσεις

2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρποφορίας και του ανοίγματος των καρυδιών, που στις πρώιμες καλλιέργειες φθάνει και το 50%. Η ΔΑΟΚ Κιλκίς παρακολουθεί την πορεία εμφάνισης του Πράσινου Σκουληκιού με την τοποθέτηση παγίδων στις περιοχές Χέρσου, Μ.Στέρνας, Άσπρου, Σιταριάς και Αγ.Πέτρου και του Ρόδινου στις περιοχές Χέρσου, Μ.Στέρνας, Ευρωπού, Πολύπετρου και Αγ.Πέτρου. Από τον τελευταίο έλεγχο των παγίδων προκύπτει ότι ο πληθυσμός εντόμων του πράσινου σκουληκιού είναι πολύ μικρός και δε διαπιστώθηκε εμφάνιση πράσινων σκουληκιών στις καλλιέργειες 2.2 Η πτήση του ρόδινου σκουληκιού συνεχίζεται με μικρούς πληθυσμούς στις περιοχές Μ.Στέρνας, με μέτριους στις περιοχές του Ευρωπού, ενώ παρατηρούνται υψηλές συλλήψεις ρόδινου σκουληκιού στις περιοχές του Αγίου Πέτρου και του Πολύπετρου. Να σημειωθεί ότι στις δειγματοληψίες δε βρέθηκαν προσβολές από ρόδινο σκουλήκι σε νεαρά καρύδια.

3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί όψιμων καλλιεργειών να ελέγχουν διαρκώς (τουλάχιστον κάθε 2 ημέρες) και με ιδιαίτερη προσοχή τις βαμβακοκαλλιέργειές τους, για την ύπαρξη προνυμφών πράσινου σκουληκιού. Το όριο επέμβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι τέσσερις (4) προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου μέχρι (1) ένα εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κατά μέσο όρο, σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού. Ο σωστός χρόνος επέμβασης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε όψιμες καλλιέργειες με υδαρείς φυτικούς ιστούς που είναι περισσότεροι ευάλωτοι σε προσβολές από πράσινο σκουλήκι. Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί που έχουν όψιμες καλλιέργειες να τις ελέγχουν με προσοχή τουλάχιστον κάθε 2-3 ημέρες για την ύπαρξη ρόδινου σκουληκιού. Εάν διαπιστωθεί παρουσία ρόδινου σκουληκιού σε νεαρά καρύδια πάνω από 5-8% μόνο τότε πρέπει να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Να σημειωθεί ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται σε νεαρά καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδων (καρύδια πράσινα, ελαστικά στην πίεση, σπογγώδη, όχι νερουλά και όχι σκληρά). Η λήψη των καρυδιών δεν θα πρέπει να γίνεται από ψηλά και χυμώδη φυτά που βρίσκονται στις άκρες του χωραφιού. Οι πρώιμες καλλιέργειες δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα, αφού έχουν ξεπεράσει το ευαίσθητο στάδιο για τις προσβολές.

3.2 Εφαρμόζεται χημική αποφύλλωση όταν είναι ανοιχτό το 60% των καρυδιών με τα εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα. Η αποφύλλωση κρίνεται υποχρεωτική διότι διευκολύνεται η μηχανική συγκομιδή του σύσπορου βάμβακος, ώστε αυτό να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ξένες ύλες και πράσινους χρωματισμούς των ινών από τη σύνθλιψη των φύλλων με τις ίνες στα αδράχτια της μηχανής. Επιπλέον πρέπει τα καρύδια στο 60% του συνόλου τους να είναι ανοιχτά κατά την επέμβαση ώστε το υπόλοιπο 20-30% των καρυδιών να είναι φυσιολογικά ώριμα. Έχει μεγάλη σημασία διότι εάν επέμβουμε όταν το ποσοστό των ανοιχτών είναι κάτω από 60%, τότε ένα ποσοστό καρυδιών είναι ανώριμα και θα ανοίξουν με ίνες ανώριμες (εμφάνιση συσπόρου καραμέλας) με πρόβλημα στην ποιότητα και με αυξημένη υγρασία καθώς και προβλήματα που προκύπτουν στην αποθήκευση και στην εκκόκκιση. Πρέπει να ακολουθηθούν ακριβώς οι οδηγίες εφαρμογής για επιτυχή αποφύλλωση (φυλλόπτωση) διότι μη επιτυχής αποφύλλωση, ξηραίνει τα φύλλα χωρίς να πέσουν, οπότε αυτά τρίβονται και κολλάνε στο σύσπορο, και δύσκολα φεύγουν από τα καθαριστήρια των ινών στο εκκοκκιστήριο και η συνεχής ροή του εκκοκκισμένου από σειρά καθαριστηρίων, δημιουργεί ανεπιθύμητα Neps (κομπάκια) στις ίνες.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

4.1 Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε ψεκασμούς μόνο κατόπιν διενέργειας δειγματοληψίας στην καλλιέργειά τους και διαπίστωσης ύπαρξης σκουληκιών πάνω από το όριο επέμβασης. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί προηγούμενος ψεκασμός θα πρέπει να επιλεγούν εντομοκτόνα με διαφορετική δράση κατά των εντόμων, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του εθισμού των εντόμων και η αύξηση της ανθεκτικότητά τους. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια και το παθογόνο και να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Πρέπει να τηρούνται όλα τα προστατευτικά μέτρα για τον ψεκαστή αλλά και να επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να μην πετούν οι μέλισσες και να μην υπάρχει άνεμος. Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μέσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://wwww.minagric.gr/syspest/).

4.2 Πριν τον ψεκασμό συνιστάται το προσεκτικό διάβασμα των οδηγιών της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή τους.

4.3 Οι παραγωγοί μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr/.../BAMBAKI/Georgikes_Proeidop/bamb aki_georgikes_proid2021/vamvaki_odigies2021.pdf και να ενημερωθούν για τις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια.

Επίσης όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις γεωργικές προειδοποιήσεις που εκδίδει η ΔΑΟΚ Κιλκίς μπορούν να στείλουν το email τους στο

taopolyka@gmail.com.

Με εντολή ΠΚΜ

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΡΓΥΡΗ ΛΕΥΚΗ

 

 Επειδή η ελευθερία του Τύπου περιορίζεται επικίνδυνα κλείνοντάς το fb της kilkiswebtv.gr και της kilkiswebnews.com για να διαβάσετε αυτή την δημοσίευση θα πρέπει να πάτε στο μπλοκ kilkiswebtv ή στο σάϊτ kilkiswebnews.com

 

About ΤΕΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια

Leave a Reply