Pages

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΝ 31-10-2016.


Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κατά το άρθρο 8 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή του Δήμου Παιονίας στο πρόγραμμα Erasmus +, KA 2 -
              -Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών».


   Έχοντας υπόψη:
·      Την KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchane of Good Practices,
Strategic Partnerships for school education Call: 2016,  Πρόσκληση του Erasmus+.


        Το παρόν πρόγραμμα φιλοδοξεί να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο φορείς, όπως η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Παιδαγωγικό Τμήμα και Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Δίκτυο Άλφα (ΜΚΟ), το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς,  των Γενικών Αρχείων του Κράτους μία Ιταλική ΜΚΟ που ειδικεύεται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (H.R.Y.O), το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας AixMarseille, όπως και οι δήμοι Παιονίας και Δέλτα, διαχειρίζονται εκπαιδευτικά τις μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές.
        Φέρνοντας σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη με τους ειδικούς σε θέματα προσφύγων, στοχεύει να σχεδιάσει, υλοποιήσει και διαδώσει υλικό και  εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων και οδηγιών, αναφορικά με την εμπλοκή των ενηλίκων μεταναστών/προσφύγων και των παιδιών τους με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των εφήβων, την ενίσχυση της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω της εκμάθησης της ελληνικής και στοιχείων αγγλικής γλώσσας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής επικοινωνίας και την ενημέρωσή τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανάπτυξη του γλωσσικού  γραμματισμού, την ενίσχυση του πληροφορικού και ψηφιακού εγγραμματισμού  και την ενημέρωσή τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
        Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+, ΚΑ2 «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών». Ο στόχος είναι η παραγωγή υλικού και η εφαρμογή του στα παιδιά και τους ενήλικες πρόσφυγες-μετανάστες στα hotspots των Δήμων Παιονίας και Δέλτα. Για αυτόν τον λόγο, η Περιφερειακή Διεύθυνση συνεργάζεται με τους εν λόγω Δήμους, καθώς και με ειδικούς σε θέματα μεταναστών- προσφύγων, αλλά και της ελληνικής ως ξένης γλώσσας από το Παιδαγωγικό Τμήμα  και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ομάδες – οργανισμοί θα συνεργαστούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,  με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή του υλικού, καθώς και τη συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτικό υλικό θα αντληθεί και από το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους, στοχεύοντας στη χρήση των χαρτών στην αντίληψη και εξοικείωση με τη γεωγραφία του τόπου παραμονής ή διαμονής και των πολιτισμικών του ιδιαιτεροτήτων. Οι όποιες εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του χώρου φιλοξενίας των προσφύγων / μεταναστών.
        Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 173.930,00€ από τα οποία θα διατεθούν στον Δήμο Παιονίας 6.760,00€ για λειτουργικά άξοδα. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο έτη και στο τέλος αυτού θα πραγματοποιηθεί ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Παιονίας.
        Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Παιονίας στο ανωτέρω πρόγραμμα με τίτλο:

«Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults»

Με το ακρωνύμιο:

Xenios Zeus
Για το Αυτοτελές Τμήμα
Ο Προϊστάμενος


Γεώργιος Π. Χαμουρούδης

Γεωπόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου